Διαδικτυακή Ημερίδα “Ενημέρωση Φορέων – Ενδιαφερόμενων Μερών για τις προοπτικές του LNG Bunkering και το έργο TRiTON”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΜΠ, OCEAN FINANCE, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΟΛΒ – Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.), θα επιθυμούσαμε να σας προσκαλέσουμε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

Ενημέρωση Φορέων – Ενδιαφερόμενων Μερών
για τις προοπτικές του
LNG Bunkering και το έργο TRiTON

που θα διεξαχθεί την Παρασκευή,  05-11-2021 και ώρες 10.30 – 14.00.

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση.

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης, το πρόγραμμα της ημερίδας και ενημερωτικό υλικό.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.office.com/r/e0aT52s45P

Συμμετοχή του ΕΜΠ στο 25ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (IManEE 2021)

Παρουσίαση του άρθρου “Stakeholder Network Analysis for Safe LNG Storage and Bunkering at Ports” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο European Safety and Reliability Conference, στις 19-23 Σεπτεμβρίου 2021 στο Angres της Γαλλίας.

Το άρθρο παρουσιάζει μια ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, μέσω της χρήσης του λογισμικού Gephi, για διερεύνηση τη διαχείριση της ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά LNG στα λιμάνια. Πραγματοποιείται ανάλυση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου και κατασκευάζονται δίκτυα ενδιαφερόμενων μερών για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποθήκευσης και ανεφοδιασμού LNG, συγκεκριμένα: (α) σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης και ανεφοδιασμός από τις δεξαμενές σε πλοίο, (β) ανεφοδιασμός από φορτηγό σε πλοίο και (γ) ανεφοδιασμός από πλοίο τροφοδοσίας σε πλοίο. Τέλος εντοπίζονται και υποδεικνύονται τα πιο σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ασφάλεια LNG σε ελληνικά λιμάνια.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholder network analysis for safe LNG storage and bunkering at ports”.

Για περισσότερες πληροφορίες: ESREL2021

Δημοσίευση του άρθρου “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”

Ένα νέο άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sustainability 2021 του MDPI στα πλαίσια του έργου TRiTON.

Το άρθρο παρουσιάζει μια μέθοδο συστηματικής ανάλυσης του ρόλου των ενδιαφερομένων μερών και της ικανότητάς τους να δημιουργούν απειλές ή/και ευκαιρίες σε έναν οργανισμό. Η προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (SNA) για τη μοντελοποίηση και ανάλυση των ενδιαφερόντων, των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα μικρής κλίμακας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με  ΥΦΑ σε ελληνικό λιμάνι.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”.

Για περισσότερες πληροφορίες: MDPI

Διαδικτυακές συναντήσεις των ομάδων του έργου “TRiTON” (Φθινόπωρο 2020)

Συμμετοχή του ΕΜΠ στο 13ο Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες προόδους και προκλήσεις για βιώσιμες και έξυπνες βιομηχανίες (MOSIM’20)

Διαδικτυακές συναντήσεις των ομάδων του έργου “TRiTON” (Ιούνιος- Ιούλιος 2020)

Διαδικτυακές συναντήσεις των ομάδων του έργου “TRiTON” (Μάιος 2020)