Σημαντικά Έργα για την ανάπτυξη υποδομών ΥΦΑ στη ναυτιλία

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) δίνει νέες δυνατότητες στην ναυτιλία. Ειδικότερα, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά, καθώς τα μισά πλοία που ναυπηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα είχαν ως καύσιμο το LNG. Αρκετές είναι οι δράσεις που προωθούν το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως ναυτιλιακό, βιομηχανικό και εμπορικό καύσιμο:

Poseidon Med II

  • Poseidon Med II – Προϋπολογισμός: 279.405 €: Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

 

Cynergy logo

  • CYnergy – Προϋπολογισμός: 470.000 €: Το πρόγραμμα CYnergy αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου διαμέσου του σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ/ΦΑ και της εγκαθίδρυσης της αγοράς αναπτύσσοντας σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων της Ενέργειας και των Μεταφορών. Το πρόγραμμα επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την πράσινη ανάπτυξη της Κύπρου και την μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο την παροχή καθαρότερης και φθηνότερης ενέργειας για την Βιομηχανία, τις Μεταφορές και τον Οικιακό χρήστη.

 

  • CyprusGas2EU – Προϋπολογισμός: 000.000 €: To CyprusGas2EU είναι ένα έργο ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, καθώς θα βοηθήσει την Κύπρο να ανεξαρτητοποιηθεί από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν περίπου 90 τοις εκατό. Στοχεύει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, εισάγοντας τη διαφοροποίηση σε μια περιοχή που κυριαρχείται ως επί το πλείστον από μια πηγή ανεφοδιασμού, και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών άνθρακα επιτρέποντας τη μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο. Το έργο, θα περιλαμβάνει μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU), και κατασκευής λιμενικών υποδομών για πρόσδεση, πλεύριση και αγκύρωση του FSRU, καθώς και χερσαίων υποδομών για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Βασιλικό

 

  • SUPERLNG, (SUstainable PERformance of LNGbased maritime mobility) Προϋπολογισμός:049,68€) – Ο σκοπός του έργου SUPER – LNG είναι η αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας καθώς και της περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών με LNG στην περιοχή της Αδριατικής. Στοχεύει στην παροχή ενός ενοποιημένου πλαισίου για την υποστήριξη της εφαρμογής τεχνικών συστημάτων για τη μεταφορά και προμήθεια του LNG στους λιμένες, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:
    1. Μία στρατηγική για εναρμονισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων παροχής LNG στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, με την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών από οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια (safety and security), οι οποίες εφαρμόζονται σε ήδη υπάρχουσες συμβατικές εγκαταστάσεις.
    2. Ένα Πλάνο Δράσης, για την κοινή χρήση του πλαισίου των τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της Ε.Ε., οι οποίες θα αφορούν στην τυποποίηση των τεχνικών λύσεων που προτείνονται για την παροχή LNG
    3. Τη δημιουργία ενός δικτύου που θα καθιερώσει ένα μόνιμο σύστημα εκπαίδευσης στο θέμα της ασφάλειας και τη δημιουργία ειδικών – εμπειρογνωμόνων  για τους λιμενικούς φορείς (Port operators), τις θαλάσσιες εκπαιδευτικές οδηγίες, τους δημόσιους φορείς και τους άλλου εμπλεκόμενους.

Οι κυριότεροι ωφελούμενοι του έργου θα να είναι οι περιφερειακές, εθνικές και λιμενικές αρχές. Το έργο θα συνεισφέρει στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων μεταφοράς και κινητικότητας με την υποστήριξη της ασφαλούς χρήσης του LNG, ως καύσιμο, στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.