Εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON”

Κενο

Κενό

Η εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή με σκοπό την εξέλιξη και τη συνεργασία στα πλαίσια του έργου TRiTON

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Παπάζογλου Θεοδώρα (ΟΛΒ Α.Ε.), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν οι βασικές πτυχές του έργου TRiTON, των ενοτήτων εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων, η μεθοδολογία και τα τεχνικά ζητήματα του έργου.