Δεύτερη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON”

Κενο

Κενό

Η δεύτερη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” πραγματοποιήθηκε την 01 Φεβρουαρίου 2019 στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή με σκοπό την εξέλιξη και τη συνεργασία στα πλαίσια του έργου TRiTON

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Φιλιππή Ελένη (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Παπάζογλου Θεοδώρα (ΟΛΒ Α.Ε.), Κρόκος Φραγκούλης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν ο ρόλος των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων ΥΦΑ σε λιμένες, τα κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι για την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και συζητήθηκαν ζητήμα σχετικά με την εξέλιξη των παραδοτέων της Πρώτης Ενότητας του έργου.