Τρίτη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON”

Κενο

Κενό

Η τρίτη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” πραγματοποιήθηκε στις 02 Ιουλίου 2019 στον χώρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή με σκοπό την εξέλιξη και τη συνεργασία στα πλαίσια του έργου TRiTON

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Χατήρα Ελπίδα – Ειρήνη (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Αγγελάκη Καλλιόπη (OF), Kostova Darina (OF) Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Παπάζογλου Θεοδώρα (ΟΛΒ Α.Ε.), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν η εξέλιξη του παραδοτέου 1.1. και η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου για την τροφοδοσία πλοίων με ΥΦΑ καθώς και της εγκατάστασης και του εξοπλισμού για το ΥΦΑ. Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήμα σχετικά με την εξέλιξη του παραδοτέου 1.1. και των οικονομικών-τεχνικών-διοικητικών θεμάτων του έργου.