Υβριδική Ημερίδα “TRiTON Research Project: Διαχείριση Διακινδύνευσης σε Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Πλοίων με ΥΦΑ”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΜΠ, OCEAN FINANCE, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΟΛΒ – Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.), θα επιθυμούσαμε να σας προσκαλέσουμε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

TRiTON Research Project: Διαχείριση Διακινδύνευσης σε Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Πλοίων με ΥΦΑ

που θα διεξαχθεί την Παρασκευή  13-05-2022 και ώρες 11:00 – 14:00.

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση.

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής: Συμμετοχή 

 

Συμμετοχή του έργου TRiTON στο Safety of LNG supply at port areas

Δημοσίευση του άρθρου “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο πρόκειται να παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο Loss Prevention2022στις 5-8 Ιουνίου 2022 στη Πράγα.

Το άρθρο αναφέρεται στην αξιολόγηση της διακινδύνευσης κατά τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας ΥΦΑ. Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα: (α) την αναγνώριση κινδύνων, (β) την ανάλυση κινδύνων, (γ) τον ορισμό σεναρίων ατυχημάτων, (δ) την αξιολόγηση των συνεπειών και της πιθανότητας εμφάνισής τους, και (ε) την εκτίμηση της διακινδύνευσης. Η μέθοδος που παρουσιάζεται εφαρμόζεται σε μελέτη περίπτωσης σε ένα ελληνικό λιμάνι για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering ”.

Για περισσότερες πληροφορίες: Loss Prevention 2022

Δημοσίευση του άρθρου “Stakeholder Analysis for safe LNG handling at ports” σε περιοδικό

Ένα νέο άρθρο δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Safety Science του Elsevier, στα πλαίσια του έργου TRiTON.

Το άρθρο παρουσιάζει μια ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, μέσω της χρήσης του λογισμικού Gephi, για διερεύνηση τη διαχείριση της ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά LNG στα λιμάνια. Πραγματοποιείται ανάλυση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου και κατασκευάζονται δίκτυα ενδιαφερόμενων μερών για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποθήκευσης και ανεφοδιασμού LNG, συγκεκριμένα: (α) σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης και ανεφοδιασμός από τις δεξαμενές σε πλοίο, (β) ανεφοδιασμός από φορτηγό σε πλοίο και (γ) ανεφοδιασμός από πλοίο τροφοδοσίας σε πλοίο. Τέλος εντοπίζονται και υποδεικνύονται τα πιο σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ασφάλεια LNG σε ελληνικά λιμάνια.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholder Analysis for safe LNG handling at ports”.

Για περισσότερες πληροφορίες: Safety Science

Συνάντηση Εργασίας των ομάδων έργου TRiTON απο το ΕΜΠ και τον ΟΛΒ Α.Ε.

Συμμετοχή του ΕΜΠ στο 25ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (IManEE 2021)

Παρουσίαση του άρθρου “Stakeholder Network Analysis for Safe LNG Storage and Bunkering at Ports” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο European Safety and Reliability Conference, στις 19-23 Σεπτεμβρίου 2021 στο Angres της Γαλλίας.

Το άρθρο παρουσιάζει μια ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, μέσω της χρήσης του λογισμικού Gephi, για διερεύνηση τη διαχείριση της ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά LNG στα λιμάνια. Πραγματοποιείται ανάλυση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου και κατασκευάζονται δίκτυα ενδιαφερόμενων μερών για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποθήκευσης και ανεφοδιασμού LNG, συγκεκριμένα: (α) σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης και ανεφοδιασμός από τις δεξαμενές σε πλοίο, (β) ανεφοδιασμός από φορτηγό σε πλοίο και (γ) ανεφοδιασμός από πλοίο τροφοδοσίας σε πλοίο. Τέλος εντοπίζονται και υποδεικνύονται τα πιο σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ασφάλεια LNG σε ελληνικά λιμάνια.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholder network analysis for safe LNG storage and bunkering at ports”.

Για περισσότερες πληροφορίες: ESREL2021

Δημοσίευση του άρθρου “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”

Ένα νέο άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sustainability 2021 του MDPI στα πλαίσια του έργου TRiTON.

Το άρθρο παρουσιάζει μια μέθοδο συστηματικής ανάλυσης του ρόλου των ενδιαφερομένων μερών και της ικανότητάς τους να δημιουργούν απειλές ή/και ευκαιρίες σε έναν οργανισμό. Η προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (SNA) για τη μοντελοποίηση και ανάλυση των ενδιαφερόντων, των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα μικρής κλίμακας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με  ΥΦΑ σε ελληνικό λιμάνι.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”.

Για περισσότερες πληροφορίες: MDPI

Συμμετοχή του ΕΜΠ στο 13ο Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες προόδους και προκλήσεις για βιώσιμες και έξυπνες βιομηχανίες (MOSIM’20)

Παρουσίαση του άρθρου “Safety and Security of ports with LNG Bunkering Systems” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο European Safety and Reliability Conference, στις 22-26 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Το άρθρο εστιάζει σε ζητήματα ασφάλειας σε λιμάνια ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Παρουσιάζονται οι δυνατότητες που υπάρχουν για εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για αποθήκευση και ανεφοδιασμό πλοίων, αναλύεται το διεθνές και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Τέλος, προτείνεται και αναλύεται η δομή κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά ασφάλειας (safety reporting) μιας εγκατάστασης ανεφοδιασμού σε λιμάνι. Η αναφορά περιλαμβάνει τα βήματα που χρειάζονται για την ανάλυση ατυχήματος, τις συνέπειες και τελικά τον υπολογισμό διακινδύνευσης της εγκατάστασης.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Safety and Security of Ports with LNG Bunkering Systems”.

Για περισσότερες πληροφορίες: ESREL2019