Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – FSRU

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – FSRU  (Προϋπολογισμός: 380.000.000€)

Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο που αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου που προγραμματίζεται να αναπτυχθούν στο μέλλον όπως ο TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Στόχος του προαναφερόμενου έργου είναι η δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Η εμπορική λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναμένεται το 2022.

Εξελίξεις στο χώρο του LNG με έμφαση σε έργα ΥΦΑ σε λιμένες

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – FSRU  (Προϋπολογισμός: 380.000.000€)

Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο που αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου που προγραμματίζεται να αναπτυχθούν στο μέλλον όπως ο TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Στόχος του προαναφερόμενου έργου είναι η δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Η εμπορική λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναμένεται το 2022.

Τερματικός σταθμός Ρεβυθούσας

Ο Τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας είναι ο μοναδικός τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σε απόσταση μόλις 45 χιλιομέτρων δυτικά της Αθήνας και ανήκει στο δίκτυο των είκοσι οκτώ (28) συνολικά τερματικών σταθμών LNG που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στην Ευρώπη. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1999 με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. να χρησιμοποιεί την εγκατάσταση.

Το 2007 ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης του σταθμού τα οποία αυξήσαν τη ικανότητά του σε 5,2 με 5,3 δις κ.μ. ετησίως. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι αποθηκευμένο σε τρεις δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 225.000 κυβικών μέτρων, ενώ η ικανότητα επαναεριοποίησης του σταθμού (ragasification capacity) ανέρχεται στα 1.250 κυβικά μέτρα/ώρα, καθιστώντας τον τερματικό σταθμό ένα σημαντικό asset της Ελλάδας.

Οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες (φόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση) που σχετίζονται με το LNG στον Τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποιητικά ISO 4500 και ISO 14001, ως προς το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Επισκόπηση των τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG της Ευρώπης

Το σύνολο των τερματικών σταθμών LNG της Ευρώπης αποτελούν εγκαταστάσεις εισαγωγής, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις της Ρωσίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εξάγουν LNG. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά είκοσι οκτώ (28) τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Τουρκίας) και οκτώ (8) μικρής κλίμακας αντίστοιχα. Από τους 28 τερματικούς σταθμούς, οι 24 βρίσκονται σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., 23 είναι εγκατεστημένοι στην ξηρά, 4 είναι Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) ενώ η εναπομένουσα εγκατάσταση εισαγωγής στη Μάλτα αποτελεί Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης (FSU).

Μέχρι το τέλος του 2017, η συνολική χωρητικότητα επαναεριοποίησης στους 28 τερματικούς σταθμούς της Ευρώπης ανήλθε στα 227 δις κυβικών μέτρων (bcm), ποσότητα η οποία επαρκεί να καλύψει περίπου το 40% της ζήτησης του φυσικού αερίου. Με την προσθήκη δύο νέων τερματικών σταθμών στην Ισπανία (Τενερίφη και Γκραν Κανάρια), η χωρητικότητα επαναεριοποίησης αναμένεται να ανέλθει στα 230 δις κυβικά μέτρα, ενώ έως το 2021 αναμένεται να αυξηθεί επίσης σε σημαντικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των επεκτάσεων που είναι σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σε ορισμένους ήδη υπάρχοντες τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της Ευρώπης.

Επισκόπηση των τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG της Ευρώπης

Το σύνολο των τερματικών σταθμών LNG της Ευρώπης αποτελούν εγκαταστάσεις εισαγωγής, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις της Ρωσίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εξάγουν LNG. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά είκοσι οκτώ (28) τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Τουρκίας) και οκτώ (8) μικρής κλίμακας αντίστοιχα. Από τους 28 τερματικούς σταθμούς, οι 24 βρίσκονται σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., 23 είναι εγκατεστημένοι στην ξηρά, 4 είναι Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) ενώ η εναπομένουσα εγκατάσταση εισαγωγής στη Μάλτα αποτελεί Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης (FSU).

Μέχρι το τέλος του 2017, η συνολική χωρητικότητα επαναεριοποίησης στους 28 τερματικούς σταθμούς της Ευρώπης ανήλθε στα 227 δις κυβικών μέτρων (bcm), ποσότητα η οποία επαρκεί να καλύψει περίπου το 40% της ζήτησης του φυσικού αερίου. Με την προσθήκη δύο νέων τερματικών σταθμών στην Ισπανία (Τενερίφη και Γκραν Κανάρια), η χωρητικότητα επαναεριοποίησης αναμένεται να ανέλθει στα 230 δις κυβικά μέτρα, ενώ έως το 2021 αναμένεται να αυξηθεί επίσης σε σημαντικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των επεκτάσεων που είναι σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σε ορισμένους ήδη υπάρχοντες τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της Ευρώπης.


Παρουσιάσεις

Risk Management System for design and operation of ships bunkering LNG facilities

Η παρουσίαση είχε ως στόχο την διατύπωση βασικών στοιχείων του έργου TRiTON. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα σημαντικά δεδομένα του έργου, οι εταίροι που συμμετέχουν και όλες οι βασικές δραστηριότητες του έργου και τα πακέτα εργασίας.

Εγκατάσταση και εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Καλές πρακτικές για τον σχεδιασμό χερσαίων εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια της παρουσίασης αναφέρθηκαν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, οι παράγοντες που το υποστηρίζουν και εναλλακτικές δυνατότητες συμμόρφωσης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εισαγωγικά στοιχεία για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, τα είδη των τερματικών σταθμών εισαγωγής καθώς και παράγοντες επιλογής κατάλληλης τοποθεσίας/σχεδιασμού των λιμενικών εγκαταστάσεων. Τέλος, παρουσιάστηκε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1473, που παράσχει λειτουργικές και κατευθυντήριες γραμμές για χερσαίες εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

 

Ανάλυση Νομοθετικού Πλαισίου για την τροφοδοσία πλοίων με ΥΦΑ και τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη

Στα πλαίσια της παρουσίασης αναφέρθηκαν το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση του LNG ως Ναυτιλιακό καύσιμο και η Αλυσίδα Αξίας του, συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε λιμένες, και οι νομικοί περιορισμοί τους. Επίσης, διατυπώθηκαν αναλυτικά οι υποχρεώσεις ενός κατόχου άδειας ΑΣΦΑ, ενός κατόχου άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ και ενός κατόχου άδειας προμήθειας Φυσικού Αερίου.

 

Stakeholders’ analysis in the design of LNG bunkering facilities

Στα πλαίσια της παρουσίασης αναφέρθηκε η διαχείριση διακινδύνευσης, οι αρχές, το πλαίσιο, οι διαδικασίες και διάφοροι ορισμοί που συναντώνται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 31000:2018. Επίσης, διατυπώθηκαν οι ορισμοί του κινδύνου σε πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τη διαχείριση της διακινδύνευσης για εγκαταστάσεις ΥΦΑ, καταλήγοντας στην σύγκριση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 31000:2018.


Videos

Stakeholders’ analysis in the design of LNG bunkering facilities

Στα πλαίσια του Webinar “CYnergy: Shaping the Energy Future of Cyprus” , η κα. Λιβανίου Στέλλα παρουσίασε τη διαχείριση της διακινδύνευσης από την σκοπιά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 31000:2018 που εφαρμόζεται στο έργο TRiTON. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην διαφοροποίηση αυτού του προτύπου σε σχέση με άλλα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τη διαχείριση της διακινδύνευσης για εγκαταστάσεις ΥΦΑ.

Το βίντεο της παρουσίασης είναι διαθέσιμο εδώ


 

Επισκόπηση των τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG της Ευρώπης

Επισκόπηση των τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG της Ευρώπης

Το σύνολο των τερματικών σταθμών LNG της Ευρώπης αποτελούν εγκαταστάσεις εισαγωγής, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις της Ρωσίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εξάγουν LNG. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά είκοσι οκτώ (28) τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Τουρκίας) και οκτώ (8) μικρής κλίμακας αντίστοιχα. Από τους 28 τερματικούς σταθμούς, οι 24 βρίσκονται σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., 23 είναι εγκατεστημένοι στην ξηρά, 4 είναι Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) ενώ η εναπομένουσα εγκατάσταση εισαγωγής στη Μάλτα αποτελεί Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης (FSU).

Μέχρι το τέλος του 2017, η συνολική χωρητικότητα επαναεριοποίησης στους 28 τερματικούς σταθμούς της Ευρώπης ανήλθε στα 227 δις κυβικών μέτρων (bcm), ποσότητα η οποία επαρκεί να καλύψει περίπου το 40% της ζήτησης του φυσικού αερίου. Με την προσθήκη δύο νέων τερματικών σταθμών στην Ισπανία (Τενερίφη και Γκραν Κανάρια), η χωρητικότητα επαναεριοποίησης αναμένεται να ανέλθει στα 230 δις κυβικά μέτρα, ενώ έως το 2021 αναμένεται να αυξηθεί επίσης σε σημαντικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των επεκτάσεων που είναι σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σε ορισμένους ήδη υπάρχοντες τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της Ευρώπης.

Σημαντικά Έργα για την ανάπτυξη υποδομών ΥΦΑ στη ναυτιλία

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) δίνει νέες δυνατότητες στην ναυτιλία. Ειδικότερα, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά, καθώς τα μισά πλοία που ναυπηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα είχαν ως καύσιμο το LNG. Αρκετές είναι οι δράσεις που προωθούν το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως ναυτιλιακό, βιομηχανικό και εμπορικό καύσιμο:

Poseidon Med II

  • Poseidon Med II – Προϋπολογισμός: 279.405 €: Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

 

Cynergy logo

  • CYnergy – Προϋπολογισμός: 470.000 €: Το πρόγραμμα CYnergy αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου διαμέσου του σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ/ΦΑ και της εγκαθίδρυσης της αγοράς αναπτύσσοντας σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων της Ενέργειας και των Μεταφορών. Το πρόγραμμα επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την πράσινη ανάπτυξη της Κύπρου και την μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο την παροχή καθαρότερης και φθηνότερης ενέργειας για την Βιομηχανία, τις Μεταφορές και τον Οικιακό χρήστη.

 

  • CyprusGas2EU – Προϋπολογισμός: 000.000 €: To CyprusGas2EU είναι ένα έργο ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, καθώς θα βοηθήσει την Κύπρο να ανεξαρτητοποιηθεί από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν περίπου 90 τοις εκατό. Στοχεύει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, εισάγοντας τη διαφοροποίηση σε μια περιοχή που κυριαρχείται ως επί το πλείστον από μια πηγή ανεφοδιασμού, και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών άνθρακα επιτρέποντας τη μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο. Το έργο, θα περιλαμβάνει μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU), και κατασκευής λιμενικών υποδομών για πρόσδεση, πλεύριση και αγκύρωση του FSRU, καθώς και χερσαίων υποδομών για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Βασιλικό

 

  • SUPERLNG, (SUstainable PERformance of LNGbased maritime mobility) Προϋπολογισμός:049,68€) – Ο σκοπός του έργου SUPER – LNG είναι η αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας καθώς και της περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών με LNG στην περιοχή της Αδριατικής. Στοχεύει στην παροχή ενός ενοποιημένου πλαισίου για την υποστήριξη της εφαρμογής τεχνικών συστημάτων για τη μεταφορά και προμήθεια του LNG στους λιμένες, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:
    1. Μία στρατηγική για εναρμονισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων παροχής LNG στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, με την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών από οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια (safety and security), οι οποίες εφαρμόζονται σε ήδη υπάρχουσες συμβατικές εγκαταστάσεις.
    2. Ένα Πλάνο Δράσης, για την κοινή χρήση του πλαισίου των τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της Ε.Ε., οι οποίες θα αφορούν στην τυποποίηση των τεχνικών λύσεων που προτείνονται για την παροχή LNG
    3. Τη δημιουργία ενός δικτύου που θα καθιερώσει ένα μόνιμο σύστημα εκπαίδευσης στο θέμα της ασφάλειας και τη δημιουργία ειδικών – εμπειρογνωμόνων  για τους λιμενικούς φορείς (Port operators), τις θαλάσσιες εκπαιδευτικές οδηγίες, τους δημόσιους φορείς και τους άλλου εμπλεκόμενους.

Οι κυριότεροι ωφελούμενοι του έργου θα να είναι οι περιφερειακές, εθνικές και λιμενικές αρχές. Το έργο θα συνεισφέρει στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων μεταφοράς και κινητικότητας με την υποστήριξη της ασφαλούς χρήσης του LNG, ως καύσιμο, στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.

Στοιχεία σχετικά με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

Το φυσικό αέριο, ένα προϊόν που βρίσκεται σε υπόγειες κοιτάσματα της γης, είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (> 85%) ο οποίος είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, και είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και θειώδη συστατικά. Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες μηχανές. Το φυσικό αέριο μπορεί να αποθηκευτεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία, είτε με τη μορφή συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο δημιουργείται με τη συμπίεση του φυσικού αερίου, σε λιγότερο από το 1% του όγκου που καταλαμβάνει σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Το συμπιεσμένο αέριο αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε δοχεία, σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος, σε πίεση 200-248 bar (Kumar, 2011).

Η δεύτερη μορφή φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να οριστεί ως το φυσικό αέριο που έχει ψυχθεί στους -161,5 ° C ή στους 259 βαθμούς Φαρενάιτ σε κατάσταση ατμοσφαιρικής πίεσης, δηλαδή μια φυσική κατάσταση στην οποία συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε υγρό (Herdzik, 2011). Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι μια μορφή φυσικού αερίου που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρή κατάσταση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αποθήκευσης και μεταφοράς του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό και μη διαβρωτικό. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο επιτυγχάνει μεγαλύτερη μείωση του όγκου από το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα την ενεργειακή πυκνότητα του υγροποιημένου φυσικού αερίου να είναι 2,4 φορές υψηλότερη από αυτή του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή το 60% αυτού του ντίζελ (Muhammed, 2012) .

 

Περιβαλλοντικό Πρόβλημα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, οι πλημμύρες και το λιώσιμο των παγετώνων είναι όλα γεγονότα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στην οποία συμβάλλουν σημαντικά οι εκπομπές αέριων ρύπων.

Ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κορυφαίες πηγές εκπομπών ρύπων στον κόσμο. Κάθε χρόνο η μετακίνηση από αέρα, στεριά και θάλασσα επιβαρύνει με τόνους εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx) το περιβάλλον και την υγεία όλων μας. Η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο των μεταφορών στον οποίο κυριαρχεί το βαρύ μαζούτ ως καύσιμο από τα μέσα του εικοστού αιώνα, και ευθύνεται για το 90% των παγκόσμιων εκπομπών SOx.

Η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν εδώ και καιρό αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχουν εκδώσει κανονισμούς για τον περιορισμό των αέριων ρύπων από τα πλοία. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο προωθείται ως εναλλακτικό ναυτιλιακό καύσιμο καθώς είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον.