Υβριδική Ημερίδα “TRiTON Research Project: Διαχείριση Διακινδύνευσης σε Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Πλοίων με ΥΦΑ”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΜΠ, OCEAN FINANCE, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΟΛΒ – Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.), θα επιθυμούσαμε να σας προσκαλέσουμε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

TRiTON Research Project: Διαχείριση Διακινδύνευσης σε Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Πλοίων με ΥΦΑ

που θα διεξαχθεί την Παρασκευή  13-05-2022 και ώρες 11:00 – 14:00.

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση.

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής: Συμμετοχή 

 

Συμμετοχή του έργου TRiTON στο Safety of LNG supply at port areas

Διαδικτυακή Ημερίδα “Technical Regulation for Bunkering Liquified Natural Gas”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΜΠ, OCEAN FINANCE, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΟΛΒ – Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.), θα επιθυμούσαμε να σας προσκαλέσουμε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

Technical Regulation for Bunkering Liquified Natural Gas

που θα διεξαχθεί την Τρίτη  22-02-2022 και ώρες 16:00 – 19:00.

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Σύνδεσμος παρακολούθησης: Virtual Link

Δημοσίευση του άρθρου “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο πρόκειται να παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο Loss Prevention2022στις 5-8 Ιουνίου 2022 στη Πράγα.

Το άρθρο αναφέρεται στην αξιολόγηση της διακινδύνευσης κατά τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας ΥΦΑ. Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα: (α) την αναγνώριση κινδύνων, (β) την ανάλυση κινδύνων, (γ) τον ορισμό σεναρίων ατυχημάτων, (δ) την αξιολόγηση των συνεπειών και της πιθανότητας εμφάνισής τους, και (ε) την εκτίμηση της διακινδύνευσης. Η μέθοδος που παρουσιάζεται εφαρμόζεται σε μελέτη περίπτωσης σε ένα ελληνικό λιμάνι για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ απο πλοίο τροφοδοσίας.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering ”.

Για περισσότερες πληροφορίες: Loss Prevention 2022

Διαδικτυακή Ημερίδα “Ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διαχείριση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε εγκαταστάσεις λιμένων”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, OCEAN FINANCE, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.), σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

Ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διαχείριση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

σε εγκαταστάσεις λιμένων

που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 20-01-2022 και ώρες 10:30 – 13:00

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ώστε να λάβετε το σύνδεσμο για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/JMAwsxoF5bnQJSJi9

Συνάντηση των ομάδων του έργου “TRiTON” στις 21 Δεκεμβρίου 2021

Ημερίδα “Διαχείριση διακινδύνευσης σε σύνθετες εγκαταστάσεις. Η περίπτωση λιμενικών εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο”

Eκ μέρους των εταίρων του έργου TRiTON (ΕΜΠ, OCEAN FINANCE, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΟΛΒ – Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.), θα επιθυμούσαμε να σας προσκαλέσουμε στην  ημερίδα με τίτλο:

Διαχείριση διακινδύνευσης σε σύνθετες εγκαταστάσεις.
Η περίπτωση λιμενικών εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

που θα διεξαχθεί τη Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021,  και ώρες 09.00 – 12.00

στην αίθουσα Z.101 της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Το έργο TRiTON αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά η συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση.

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης, το πρόγραμμα της ημερίδας και ενημερωτικό υλικό.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.office.com/r/i4Sp1MZTvz

Δημοσίευση του άρθρου “Stakeholder Analysis for safe LNG handling at ports” σε περιοδικό

Ένα νέο άρθρο δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Safety Science του Elsevier, στα πλαίσια του έργου TRiTON.

Το άρθρο παρουσιάζει μια ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, μέσω της χρήσης του λογισμικού Gephi, για διερεύνηση τη διαχείριση της ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά LNG στα λιμάνια. Πραγματοποιείται ανάλυση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου και κατασκευάζονται δίκτυα ενδιαφερόμενων μερών για τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποθήκευσης και ανεφοδιασμού LNG, συγκεκριμένα: (α) σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης και ανεφοδιασμός από τις δεξαμενές σε πλοίο, (β) ανεφοδιασμός από φορτηγό σε πλοίο και (γ) ανεφοδιασμός από πλοίο τροφοδοσίας σε πλοίο. Τέλος εντοπίζονται και υποδεικνύονται τα πιο σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ασφάλεια LNG σε ελληνικά λιμάνια.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholder Analysis for safe LNG handling at ports”.

Για περισσότερες πληροφορίες: Safety Science

Συνάντηση Εργασίας των ομάδων έργου TRiTON απο το ΕΜΠ και τον ΟΛΒ Α.Ε.