Στοιχεία σχετικά με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

Το φυσικό αέριο, ένα προϊόν που βρίσκεται σε υπόγειες κοιτάσματα της γης, είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (> 85%) ο οποίος είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, και είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και θειώδη συστατικά. Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες μηχανές. Το φυσικό αέριο μπορεί να αποθηκευτεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία, είτε με τη μορφή συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο δημιουργείται με τη συμπίεση του φυσικού αερίου, σε λιγότερο από το 1% του όγκου που καταλαμβάνει σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Το συμπιεσμένο αέριο αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε δοχεία, σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος, σε πίεση 200-248 bar (Kumar, 2011).

Η δεύτερη μορφή φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να οριστεί ως το φυσικό αέριο που έχει ψυχθεί στους -161,5 ° C ή στους 259 βαθμούς Φαρενάιτ σε κατάσταση ατμοσφαιρικής πίεσης, δηλαδή μια φυσική κατάσταση στην οποία συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε υγρό (Herdzik, 2011). Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι μια μορφή φυσικού αερίου που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρή κατάσταση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αποθήκευσης και μεταφοράς του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό και μη διαβρωτικό. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο επιτυγχάνει μεγαλύτερη μείωση του όγκου από το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα την ενεργειακή πυκνότητα του υγροποιημένου φυσικού αερίου να είναι 2,4 φορές υψηλότερη από αυτή του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή το 60% αυτού του ντίζελ (Muhammed, 2012) .