Παρουσίαση του άρθρου “Safety and Security of ports with LNG Bunkering Systems” σε συνέδριο

Ένα νέο άρθρο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο European Safety and Reliability Conference, στις 22-26 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Το άρθρο εστιάζει σε ζητήματα ασφάλειας σε λιμάνια ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Παρουσιάζονται οι δυνατότητες που υπάρχουν για εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για αποθήκευση και ανεφοδιασμό πλοίων, αναλύεται το διεθνές και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Τέλος, προτείνεται και αναλύεται η δομή κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά ασφάλειας (safety reporting) μιας εγκατάστασης ανεφοδιασμού σε λιμάνι. Η αναφορά περιλαμβάνει τα βήματα που χρειάζονται για την ανάλυση ατυχήματος, τις συνέπειες και τελικά τον υπολογισμό διακινδύνευσης της εγκατάστασης.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Safety and Security of Ports with LNG Bunkering Systems”.

Για περισσότερες πληροφορίες: ESREL2019