Δημοσίευση του άρθρου “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”

Ένα νέο άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sustainability 2021 του MDPI στα πλαίσια του έργου TRiTON.

Το άρθρο παρουσιάζει μια μέθοδο συστηματικής ανάλυσης του ρόλου των ενδιαφερομένων μερών και της ικανότητάς τους να δημιουργούν απειλές ή/και ευκαιρίες σε έναν οργανισμό. Η προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (SNA) για τη μοντελοποίηση και ανάλυση των ενδιαφερόντων, των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα μικρής κλίμακας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με  ΥΦΑ σε ελληνικό λιμάνι.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “Stakeholders and Risks in Liquified Natural Gas Bunkering Projects: The Hidden Link”.

Για περισσότερες πληροφορίες: MDPI