Συμμετοχή του ΕΜΠ στο 13ο Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες προόδους και προκλήσεις για βιώσιμες και έξυπνες βιομηχανίες (MOSIM’20)

Το 13o  Διεθνές Συνέδριο για τις “Νέες προόδους και προκλήσεις για βιώσιμες και έξυπνες βιομηχανίες” (MOSIM’20) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12-14 Νοεμβρίου 2020.

Στο συνέδριο συμμετείχε από το ΕΜΠ το μέλος της ερευνητικής ομάδας Δεληγιάννη Αγγελική και παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με μια νέα προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών για τη διαχείριση της διακινδύνευσης, η οποία περιλαμβάνει έναν δομημένο τρόπο εντοπισμού και ανάλυσης των ενδιαφερόντων, των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη μιας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: “STAKEHOLDERS’ ANALYSIS IN LNG BUNKERING: AN INTEGRAL PART OF RISK MANAGEMENT PROCESS”.

Για περισσότερες πληροφορίες: MOSIM’20