Διαδικτυακές συναντήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” (Μάρτιος 2020)

Η έλευση της πανδημίας COVID19 και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Χώρας είχαν ως αποτέλεσμα οι συναντήσεις των εταίρων του έργου TRiTON να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων εργασίας.

Στο χρονικό διάστημα απο 06/02/2020 έως 27/03/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα τηλεδιασκέψεις εργασίας ανάμεσα στους εταίρους με σκοπό την εξέλιξη των παραδοτέων του έργου TRiTON και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών σε όλες τις φάσεις του Κύκλου Ζωής μιας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Δεληγιάννη Αγγελική (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Ρόκας Νικόλαος (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κλαδιάς Ευγένιος (ΟΛΒ Α.Ε.), Αναγνώστου Σωκράτης (ΟΛΒ Α.Ε.), Σπάχος Θωμάς (ΟΛΒ Α.Ε.), Μήτρου Βιολέττα (ΟΛΒ Α.Ε.), Κρόκος Φραγκούλης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Σαριδάκης Ιωάννης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).