Διαδικτυακές συναντήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” (Απρίλιος 2020)

Η έλευση της πανδημίας COVID19 και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Χώρας είχαν ως αποτέλεσμα οι συναντήσεις των εταίρων του έργου TRiTON να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων εργασίας.

Στο χρονικό διάστημα απο 02/04/2020 έως 30/04/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι τηλεδιασκέψεις εργασίας ανάμεσα στους εταίρους του έργου TRiTON.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Δεληγιάννη Αγγελική (ΕΜΠ), Μούτσιος Νικόλαος (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κλαδιάς Ευγένιος (ΟΛΒ Α.Ε.), Κρόκος Φραγκούλης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Σαριδάκης Ιωάννης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Σκοπός των τηλεδιασκέψεων εργασίας ήταν η εξέλιξη των παραδοτέων του έργου TRiTON, τη συνεργασία στο πλαίσιο της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών κατα το σχεδιασμό (ΕΕ2), τη λειτουργία (ΕΕ3) και τη διαχείριση ασφαλείας της εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΕ4) και τη συζήτηση των της προόδου των εργασιών της ΕΕ5 και ΕΕ6.