Διαδικτυακές συναντήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” (Ιούνιος – Ιούλιος 2020)

Η έλευση της πανδημίας COVID19 και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Χώρας είχαν ως αποτέλεσμα οι συναντήσεις των εταίρων του έργου TRiTON να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων εργασίας.

Στο χρονικό διάστημα απο 04/06/2020 έως 23/07/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ τηλεδιασκέψεις εργασίας ανάμεσα στους εταίρους του έργου TRiTON.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Δεληγιάννη Αγγελική (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κλαδιάς Ευγένιος (ΟΛΒ Α.Ε.),  Σαριδάκης Ιωάννης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Σκοπός των τηλεδιασκέψεων εργασίας ήταν η εξέλιξη των παραδοτέων του έργου TRiTON, τη συνεργασία στο πλαίσιο της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών κατα την αξιολόγηση της επένδυσης (ΕΕ1), το σχεδιασμό (ΕΕ2), τη λειτουργία (ΕΕ3), τη διαχείριση ασφαλείας της εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΕ4).