Διαδικτυακές συναντήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου “TRiTON” (Σεπτέμβριος 2020)

Η έλευση της πανδημίας COVID19 και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Χώρας είχαν ως αποτέλεσμα οι συναντήσεις των εταίρων του έργου TRiTON να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων εργασίας.

Στο χρονικό διάστημα απο 14/09/2020 έως 16/12/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις τηλεδιασκέψεις εργασίας ανάμεσα στους εταίρους του έργου TRiTON.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά: Λεώπουλος Βρασίδας (ΕΜΠ), Μπέλλος Ευάγγελος (ΕΜΠ), Χατζηστέλιος Γεώργιος (ΕΜΠ), Δεληγιάννη Αγγελική (ΕΜΠ), Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης (OF),  Μούτσιος Νικόλαος (OF), Λιβανίου Στέλλα (OF), Ανεζίρη Όλγα (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κορομηλά Ιωάννα Νιβολιανίτη Ζωή (ΕΚΕΦΕ «Δ»), Κλαδιάς Ευγένιος (ΟΛΒ Α.Ε.),  Κωστίδη Ευανθία (ΟΛΒ Α.Ε.) ,Σαριδάκης Ιωάννης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), Καλλίγερος Σταμάτης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Σκοπός των τηλεδιασκέψεων εργασίας ήταν η συνέχιση για την εξέλιξη των παραδοτέων του έργου TRiTON, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παραδοτέων 2.1, 3.1 και 4.1 σχετικά με την ανάυση ενδιαφερομένων μερών και των διεργασιών κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης ΥΦΑ.