Συνάντηση Εργασίας των ομάδων έργου TRiTON απο το ΕΜΠ και τον ΟΛΒ Α.Ε.

Συνάντηση εργασίας με την Ομάδα Έργου του ΟΛΒ Α.Ε. του έργου TRiTON είχε η κα. Αγγελική Δεληγιάννη, μέλος της Ομάδας Έργου TRiTON από το ΕΜΠ, η οποία μετέβει στις εγκαταστάσεις του ΟΛΒ Α.Ε. στον Βόλο τις ημερομηνίες από Πέμπτη 04/11/2021 έως και Σάββατο 06/11/2021. 

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η συνεργασία στα πλαίσια TRiTON, και συγκεκριμένα την υποστήριξη της διαδικτυακής ημερίδας «Ενημέρωση Φορέων – Ενδιαφερόμενων Μερών για τις εξελίξεις στον χώρο του LNG Bunkering και το έργο TRiTON» που διεξήχθη στις 05/11/2021 και την εξέλιξη του παραδοτέου 6.1 της ενότητας εργασίας ΕΕ6. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα των παραδοτέων 2.2 και 3.2  που σχετίζονται τόσο με τις διεργασίες που απαρτίζουν το πρότυπο σχέδιο διαχείρισης διακινδύνευσης κατα το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ΥΦΑ, όσο και με την οργάνωσης της επιχειρησιακής μνημης για τη διαχείριση διακινδύνευσης.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση της κα. Δεληγιάννη Αγγελική από στελέχη του Φορέα του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του Λιμένα, στο πλαίσιο του παραδοτέου 6.1. και ειδικότερα της διαμόρφωσης άποψης για τη μελέτη περίπτωσης αναφορικά με:

  1. Το σχεδιασμό της εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ
  2. Αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών σχεδιασμού της εγκατάστασης
  3. Την πιθανή λειτουργία κινητής εγκατάστασης στο χώρο του Λιμένα
  4. Και τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό τμήμα του λιμένα μετά απο σχετική άδεια με τη χρήση ειδικού αυτοκινήτου του λιμένα. Έγινε επίδειξη και επεξήγηση της λειτουργικότητας των χώρων, των προβλήτων και των στοιχείων της εγκατάστασης, καθώς επίσης και της αποθήκης ανταλλακτικών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, όπου επεξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας και διασύνδεσης της αποθήκης (τελικός χρήστης) με τις άλλες λειτουργίες του οργανισμού λιμένα.

Η συνεργασία και η ξενάγηση αυτή αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία…