Περιβαλλοντικό Πρόβλημα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, οι πλημμύρες και το λιώσιμο των παγετώνων είναι όλα γεγονότα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στην οποία συμβάλλουν σημαντικά οι εκπομπές αέριων ρύπων.

Ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κορυφαίες πηγές εκπομπών ρύπων στον κόσμο. Κάθε χρόνο η μετακίνηση από αέρα, στεριά και θάλασσα επιβαρύνει με τόνους εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx) το περιβάλλον και την υγεία όλων μας. Η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο των μεταφορών στον οποίο κυριαρχεί το βαρύ μαζούτ ως καύσιμο από τα μέσα του εικοστού αιώνα, και ευθύνεται για το 90% των παγκόσμιων εκπομπών SOx.

Η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν εδώ και καιρό αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχουν εκδώσει κανονισμούς για τον περιορισμό των αέριων ρύπων από τα πλοία. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο προωθείται ως εναλλακτικό ναυτιλιακό καύσιμο καθώς είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον.